Activiteiten

De 'Amsterdamse Maatschappij tot Beheer van Onroerende Goederen B.V.', kortweg de Amsterdamse Maatschappij, is 50 jaar actief op het gebied van vastgoedmanagement van woningen en bedrijfsonroerend goed (BOG).

Onze opdrachtgevers zijn institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en beleggingsmaatschappijen), vastgoedfondsen, particuliere beleggers, en Verenigingen van Eigenaren (VvE's).

De vastgoedactiviteiten bestaan uit commercieel, technisch, financieel en administratief vastgoedmanagement.

 

Commercieel management

· Verhuur van woningen en bedrijfsonroerend goed
· Woningwaardering
· Huurprijsadvisering
· Huurprijsvaststelling
· Huurprijswijzigingen
· Huurcommissiezaken
· Contractonderhandelingen

Technisch management

· Klachten- en mutatieonderhoud
· Meerjaren Onderhoudsplanningen
· Bouwkundige advisering, begeleiding en toezicht van (groot) onderhoud en renovaties
· Bouwtechnische inspecties
· Opleveringsinspecties
· Splitsingsbegeleiding

Administratief management

· Huurincasso en debiteurenbeheer
· Contractenbeheer
· Huurnota's en indexeringen
· Controle, verwerking en betaalbaar stellen van kosten en lasten
· Afrekeningen stook-servicekosten
· Verzorging van rapportages naar en financiële afwikkeling met opdrachtgevers

VvE beheer (VvE's en CFV's)

• Technisch beheer
• Administratief en financieel beheer wordt door onze partner Ter Linden en Heijer VvE Beheer verzorgd