Vastgoedmanagement

Amsterdamse Maatschappij is een  professionele beheerder van woon-, kantoor- , winkel- en bedrijfsruimten.

B.V. Amsterdamse Maatschappij tot Beheer van Onroerende Goederen is een vastgoedmanagementorganisatie actief in bedrijfsmatig onroerend goed (BOG) en woningen. Het vastgoedmanagement gebeurt in opdracht van derden. Sinds ruim 50 jaar verzorgen wij het management van vastgoedobjecten en -portefeuilles van enkele éénheden tot honderden éénheden. Als NVM-Vastgoedmanager verzorgen wij het totale beheer of deelgebieden op uw verzoek.

De dienstverlening bestaat uit commercieel, technisch, financieel en administratief vastgoedmanagement ten behoeve van institutionele en particuliere beleggers. De Amsterdamse Maatschappij is een onafhankelijke organisatie met veelsoortige kennis op het gebied van onroerende zaken en lid van NVM, MVA, VastgoedManagement Nederland (VGM NL).

De bestaande objecten van ons vastgoedmanagement zijn:
woningen sociale sector (gereguleerd), woningen vrije sector (geliberaliseerd), kamers en zolders, bergingen, garages en parkeerplaatsen, monumenten, horeca: hotels, recreatie, restaurants en café's, winkels, kantoren (single en multi-tenant gebouwen), bedrijfsruimten (bedrijfshallen, opslagruimten, praktijken, klinieken), en muurvlakken ten behoeve van buitenreclame.

De deskundige medewerkers van de afdeling verhuur verzorgen de verhuurbemiddeling van kale, gestoffeerde en gemeubileerde woningen en bedrijfsmatig onroerend goed  en houden zich o.a. bezig met huurprijsadvisering, contractenbeheer, indeplaatsstellingen en huurprijsherzieningen.

Ons team van bouwkundige opzichters verzorgt het technisch beheer en onderhoud zoals klachtenbehandeling, meerjarenplanningen, begeleiding van groot onderhoud en renovaties, woningwaardering en bouwtechnische inspecties.

De afdelingen huuradministratie en financiële administratie incasseren en verwerken de huurpenningen, controleren en verwerken de bijkomende leveringen en diensten, stellen de kosten en lasten betaalbaar en verzorgen de rapportages naar en financiële afwikkeling met de opdrachtgevers.

Vastgoedadvisering

Amsterdamse Maatschappij beschikt door haar jarenlange ervaring met de Amsterdamse onroerend goed markt over zeer specifieke kennis van de problematiek die voortkomt uit de Amsterdamse situatie, zoals bijvoorbeeld het splitsen van panden, samenvoegen van woningen, uitponden van verhuurde woonblokken en de ontwikkeling van (ver)nieuwbouw. Met deze kennis is Amsterdamse Maatschappij uitstekend toegerust om u in dergelijke projecten te adviseren en betrouwbare inschattingen te maken over haalbaarheid en maximalisering van de opbrengst!

Contactformulier

Persoonsgegevens
Adresgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen *
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring