Disclaimer

Privacy statement

Wij respecteren en waarborgen uw privacy door naleving van de Wet persoonsregistraties, de Europese Privacyrichtlijn (95/46/EG) en de Wet bescherming persoonsgegevens.

U heeft te maken met makelaardij en vastgoedmanagementorganisatie Amsterdamse Maatschappij tot Beheer van Onroerende Goederen B.V. Voor vragen kunt u zich melden tot:
Amsterdamse Maatschappij tot Beheer van Onroerende Goederen B.V.
KvK nummer 33187955
Postbus 7840, 1008 AA Amsterdam
E-mail: privacy@amsterdamsemaatschappij.nl

Disclaimer

Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te "reverse engineeren", te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming is verleend.